Vanliga frågor och svar om att köpa nyproduktion!

Johan Hjalmarsson på Länsförsäkringar Stockholm.
Johan Hjalmarsson på Länsförsäkringar Stockholm.
Här svarar lokala experten Johan Hjalmarsson på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på de vanligaste frågorna gällande nyproduktion.

Fråga: Finns det några ekonomiska risker med nyproduktion?

Svar: Det finns ekonomiska risker vid alla bostadsköp. För nyproduktion kan detta främst härröras till prisutvecklingen och en vikande efterfrågan som följd av amorteringskraven. När spekulanter bokat upp sig på nyproduktionsprojekt och exempelvis inte får den befintliga bostaden såld till det pris man räknat med kan det få konsekvenser för boende-
ekonomin. Ett bra råd är att köpa en bostad i ett område du trivs i och där du kommer att bo länge. Ingen kan med säkerhet veta hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver.

Fråga: Kan man häva köp vid byggförsening?

Svar: Det juridiska läget för hävning är just nu mycket osäkert. Prejudicerande domar på området pekar åt olika håll. Det går alltså varken att svara ja eller nej på den frågan.

Fråga: Är det bra att köpa nyproduktion ur ett privatekonomiskt perspektiv?

Svar: Att köpa bostad är oftast en bra investering ur ett långsiktigt perspektiv. En av fördelarna med nyproduktion är det oftast är områden där det byggs nyproduktion har stor attraktionskraft. Till exempel är det vanligare att företag öppnar butiker och annan service och kommuner anlägger nya, fräscha lekparker, skolor och förskolor i ett nyproducerat område. Men ett bra råd är att noga tänka igenom hur ett bostadsköp skulle påverka din boendeekonomi och hur stor månadskostnaden blir. Det kan din bank eller fastighetsmäklare hjälpa till med.

Är du nyfiken på vilka nyproduktionsprojekt vi har igång just nu? Här hittar du dem!

Denna artikel är en annons med innehåll från Länsförsäkringar Stockholm och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.