”Vi kommer aldrig att acceptera hoten”

Mikael vill att hans arbetskompisar ska känna sig trygga i butiken.
Mikael vill att hans arbetskompisar ska känna sig trygga i butiken.
Många butiker väljer att inte anmäla stölder eftersom man vet att det inte följs upp.
Många butiker väljer att inte anmäla stölder eftersom man vet att det inte följs upp.
Mikael Gadd, Ica Maxi-handlare i Haninge, välkomnar initiativet Tryggare Matbutiker. Han menar att den ökade otryggheten i samhället märks av även i hans butik.

– Jag känner mig personligen inte otrygg men det beror nog delvis på att vi har vant oss vid att leva med att det finns en hotbild, både när det gäller rån, stöld och terrorhot. Vi kan inte se att antalet incidenter har ökat just i vår butik, däremot har tonläget förändrats. Det märker vi till exempel när någon blir gripen för stöld. Det här är väl också en återspegling av att samtalsklimatet är upptrissat jämfört med tidigare, säger Mikael.

Ica Maxi i Haninge har en stor apparat runt tryggheten i butiken. Dels har de säkerhetssamordnare i organisationen som jobbar i butiken ett antal timmar i veckan.

– Utöver det har vi ett externt säkerhetsföretag som hjälper oss med säkerhetsarbete och externa besiktningar, utbildar personal och hjälper oss med krisledning. Vi har också samarbete med ett väktarbolag, penningtransporter och civila väktare.

Mikael Gadd sätter alltså in ganska mycket resurser för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

– Jag är positiv till initiativ som Tryggare Matbutiker. Det är helt nödvändigt idag. Stöld är något som bör tas på större allvar. Nu har man tagit bort begreppet snatteri och kallar det för stöld för att markera, det är bra, menar Mikael. Men understryker att det behövs mer resurser och fler poliser på sikt:

– Idag väljer många butiker att inte anmäla incidenterna för att man vet att det är meningslöst. Vi har alltså en ganska viktig funktion i samhället som folk inte räknar med längre. Det känns inte okej, säger Mikael.

Det är allvarligt om personal i matbutikerna behöver känna sig otrygga, menar Mikael. Det är en arbetsmiljöfråga att kunna säkra trygga arbetsplatser på ett eller annat sätt.

– Många som arbetar i butik känner oro och så ska det verkligen inte behöva vara. Folk hör talas om hot och ensamarbete på kvällstid och det gör det svårare för branschen att rekrytera. Just vår butik är så pass stor så hos oss är det inget ensamarbete alls. Det är en stor fördel vi har. Vi har sätter in väktare vid tillfällen då färre personal är på plats, säger Mikael och tillägger:

– Många mindre butiker i branschen har inte ekonomiska möjligheter att säkra tryggheten och då kan jag tänka mig att man känner stor oro.

Du kan visa ditt stöd för livsmedelsbutikernas kamp för minskad brottslighet i butik. Gå in på www.tryggarematbutiker.nu och skicka kärlek till din butik. För varje skickat hjärta skänker Livsmedelshandlarna tio kronor till Brottsofferjouren.

Fakta

Tryggare Matbutiker

Målet med Tryggare Matbutiker är att skapa just det – tryggare matbutiker.

Bakom initiativet står föreningen Livsmedelshandlarna med drygt 800 anslutna handlare från ICA, Hemköp, Matrebellerna, Tempo, Handlar´n, Näradej och Matöppet.

Gemensamt för dem alla är att de drivs av människor med ett stort och nära engagemang i butiken och det lokalsamhälle som butiken verkar i.

Källa: Livsmedelshandlarna
Denna artikel är en annons och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.