Massor av vinster med massor lokalt

Det är inte smart att köra iväg massor långt utanför kommunen och sedan köpa tillbaka dem vid till exempel vägbygg­nationer. Tyresö kommun har därför en strategi för hållbar masshantering.
Det är inte smart att köra iväg massor långt utanför kommunen och sedan köpa tillbaka dem vid till exempel vägbygg­nationer.
Att hantera restmaterial från byggen lokalt är bra för både miljö och ekonomi. Nyligen antog därför kommunstyrelsen en ny strategi för hur jord, lera och berg från byggena på Östra Tyresö ska hanteras. Den 14 november arrangeras en dialogkväll i ämnet.

Hur jord, lera, berg och grus från byggen ska hanteras är en fråga som många kommuner brottas med. I stället för att hantera massorna lokalt körs materialen ofta iväg till en lagringsplats långt utanför kommungränsen. Proceduren är ineffektiv och kostsam, särskilt då massorna ofta behöver köpas tillbaka i ett senare skede för att användas som fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggnationer.

– En stor anledning till att vi vill ha dessa platser lokalt är att vi vill ha ner kostnaderna. Det är jättedyrt att köra bort jord och berg och sedan köpa tillbaka det, säger Carina Lindberg, projektledare för Tyresö kommuns arbete med lokal masshantering.

Att hantera massorna lokalt är dock inte bara en ekonomisk fråga. Det handlar minst lika mycket om miljön.

– En av fyra lastbilar som färdas på vägarna i Stockholmsregionen hanterar jord. Det innebär mycket koldioxidutsläpp men också att vägarna körs sönder. Det är något vi vill få bort här i Tyresö, säger Carina Lindberg.

Lokal masshantering är också viktigt för Sveriges rullstensåsar och i långa loppet även grundvattenbildningen.

För att arbetet med lokal masshantering i Tyresö ska kunna genomföras så strukturerat och långsiktigt som möjligt så antog kommunstyrelsen nyligen en ny strategi för hållbar hantering av massor på Östra Tyresö. Den 14 november hålls en dialogkväll där du som Tyresöbo kan få veta mer om ämnet.

– Tyresö ligger i framkant i Sverige när det gäller lokal hantering av massor från byggen. Sedan 2012 har Tyresö haft en strategi för detta, och metoderna utvecklas för att minimera störningar för omgivningen, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Fakta

1,2 miljoner ton jord

Östra Tyresö-projekten genererar totalt 1,2 miljoner ton jord, grus och krossmaterial. Det motsvarar två Globen fyllda med grus eller fyllda med diesel för transporterna som krävs.

För fem kilometer vägutbyggnad behövs cirka 3 500 transporter. Det är bra om de är korta, för de kostar mycket i både CO2-utsläpp och i pengar.

Källa: Tyresö kommun
Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.