På väg mot helt fossilfritt

Den kommunala hemtjänsten har 14 miljöbilar (laddhybrider) samt två bensindrivna (de bensindrivna ingår i kommunens krisberedskap och är fyrhjulsdrivna SUV:ar). Just nu byts 12 av de 14 hybriderna ut mot elbilar.
Den kommunala hemtjänsten har 14 miljöbilar (laddhybrider) samt två bensindrivna. Just nu byts 12 av de 14 hybriderna ut mot elbilar.
Tyresö ligger högt i antalet miljöbilar jämfört med många andra kommuner. 56 procent av kommunens bilar är miljöbilar – att jämföra med genomsnittet på 35 procent. Med det finns fortfarande kvar att göra.

– Tyresö ska ha en miljösmart fordonspark. Vi har i snart tio år haft laddmöjligheter för elbilar och medvetet satsat på miljövänliga fordon. Det har resulterat i att mer än hälften av kommunens personbilar och lätta lastbilar uppfyller miljöbilskraven. Det placerar Tyresö bland de 25 procent bästa kommunerna i landet, säger Göran Norlin, kommunens trafik- och miljöchef.

Samordnade transporter minskar utsläppen

I Tyresö samlas matavfall in som omvandlas till biogas och biogödsel. Majoriteten av alla avfallsfordon i kommunen går på biogas, bland annat producerat av insamlade matrester.

Tyresö kommun kör tillsammans med övriga Södertörnskommuner samordnad varudistribution. Alla varor till kommunens verksamheter beställs via e-handelssystem och levereras samordnat till förskolor, skolor och annan verksamhet. Leveranserna sker med lastbilar som körs på förnybara drivmedel. Sedan införandet har både koldioxid- och kvävgaser minskat med över 70 procent. Eftersom antalet lastbilar till förskolor och skolor har mer än halverats så har också trafiksäkerheten ökat.

Kommunanställdas resor

Kommunen jobbar även med de anställdas resor till och från jobbet genom till exempel tävlingar mellan olika avdelningar i hur mycket man går och cyklar till jobbet. Det finns även ett 30-tal cyklar och elcyklar samt SL-kort att låna för att ersätta bilresor i tjänsten. Om någon ändå behöver bil i tjänsten, så är bilarna man kan använda alla miljöbilsklassade.

– Vid nyanskaffning av bilar skaffar vi i stort sett bara miljöbilar och främst laddbara. Undan för undan byter vi också ut fossil diesel i arbetsmaskiner till bränsle av HVO-typ som är 100 procent förnybart, säger Göran Norlin.

Tyresö kommun är precis i uppstarten av ett nytt så kallat Mobility Managementprojekt för att stimulera hållbara resesätt för både anställda och Tyresöbor. En hållbarhetsstrateg har också nyligen anställts där transportfrågan blir en av många viktiga arbetsuppgifter för ett hållbarare Tyresö. Läs mer om Kommunens kvalitet i korthet på webben.

Ur Kommunens kvalitet i korthet

Ur Kommunens kvalitet i korthet

Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.