Bra betyg för Tyresös skola och hemtjänst

Tyresös skolor ökar i ranking.
Tyresös skolor ökar sina resultat.
Skolan får bättre resultat, medan äldreomsorgen tappar något i årets upplaga av Kommunens kvalitet i korthet. Personalkontinuiteten i hemtjänsten har dock förbättrats sedan förra året. Här är vi numera näst bäst i hela landet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som redovisar olika kvalitetsmått på kommuners verksamheter.

Årets rapport visar att Tyresö kommuns resultat för skolan tar ett rejält kliv framåt jämfört med förra året. Vi förbättras på samtliga områden och när det gäller skolresultaten ligger vi bättre till än genomsnittet för både landet och länet.

– Vi har jobbat hårt för detta, så det är roligt att det gett resultat, säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bra personalkontinuitet

Sämre resultat får äldreomsorgen. Såväl nöjdheten som kvaliteten i vård- och omsorgsboenden har försämrats. Kvaliteten i Tyresös vård- och omsorgsboende ligger dock fortfarande bra till jämfört med andra kommuner.

– Jag beklagar den negativa utvecklingen. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete. Nu behöver vi analysera siffrorna ordentligt för att se hur vi kan vända utvecklingen, säger förvaltningschef Iréne Hededal.

Hemtjänstens betyg är dock bättre än andra kommuners och Tyresö sticker ut med sin höga personalkontinuitet. Här är det oftare samma person som kommer från hemtjänsten än i nästan alla andra kommuner. Under 14 dagar möter en hemtjänsttagare i snitt sju personer, att jämföra med rikets 15 och länets 12. Det är näst bäst i hela landet.

Tyresö bra på medborgarkontakt

Enligt resultaten för 2018 får även verksamheterna inom LSS och försörjningsstöd högre betyg än året dessförinnan. Här ligger Tyresö också i paritet med genomsnittet bland landets kommuner.

När det gäller medborgarnas kontakt med kommunen, ligger Tyresö kvar på samma höga nivå som förra året. Här ligger Tyresö också väldigt högt jämfört med riks- och länsgenomsnittet.

Tyresö kommun kommer att närmare redogöra resultat för Kvalitet i korthet senare under våren.

Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.