Nu ska Granängsringen bli tryggare

Granängsringen
Representanter för boende, föreningar, kommun och polis fanns på plats i Nyboda skola.
I måndags kväll drog satsningen Ett tryggare Granängsringen igång, där kommunen tillsammans med boende, föreningar, polis och näringsliv gemensamt ska ta ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen.

Initiativet är ett led i kommunens trygghetsarbete och ambitionen är att ta ett helhetsgrepp om de insatser som behövs för att de boende ska känna sig trygga i sitt bostadsområde.

Ett 50-tal representanter för boende, föreningar, kommun och polis fanns på plats i Nyboda skola för att ta del av hur man har lyckats på andra platser i landet och tillsammans bidra med goda idéer för det fortsatta arbetet.

– Nästa steg är att sammanställa idéerna och bjuda in fler till samarbetet, berättar Tomas Olausson, chef för fritidsgårdarna i Tyresö och även samordnare för Ett tryggare Granängsringen. Bland annat vore det bra med fler företag och vi ska bygga på de idéer som redan finns och se vad vi kan göra på kort och på lång sikt.

Genom satsningen Ett tryggare Granängsringen kan vi tillsammans öka både trygghet och delaktighet. Vilket stämmer väl med Tyresös vision.

Är ditt företag eller förening intresserade av att veta mer, kontakta Tomas Olausson på Tyresö kommun.

Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.