Välj ditt Tyresö – rösta i kommunvalet

Vem eller vilket parti du röstar på i kommunvalet har stor betydelse för din vardag.
Vem eller vilket parti du röstar på i kommunvalet har stor betydelse för din vardag.
Det är kommunen som fattar besluten om din vardag. Skolan, omsorgen om barn och äldre samt snöröjning, avfallshantering och stadsutveckling – det är några av de frågor som dina lokala politiker i Tyresö bestämmer över. Värt att tänka på i höstens allmänna val 9 september.

Även om både skolan och omsorgen har statliga riktlinjer att hålla sig till är det i kommunen som du bor i man fattar de slutgiltiga besluten över hur verksamheten ska utformas. När det gäller andra kommunala verksamheter är den statliga styrningen inte lika stark. Där finns det ännu mer utrymme för de lokala politikerna att utforma dem. Vem eller vilket parti du röstar på i kommunvalet har alltså stor betydelse för hur din kommun och närmiljö utvecklas.

Obligatoriska och frivilliga verksamheter
Merparten av de verksamheter som kommunerna hanterar är obligatoriska enligt lag:

  • Social omsorg (om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg)
  • För-, grund-, sär- och gymnasieskola
  • Plan- och byggfrågor
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Vatten och avlopp
  • Räddningstjänst
  • Civilt försvar
  • Bostäder

Men det finns också verksamheter som är frivilliga och bestäms av kommunpolitikerna själva. Det gäller till exempel kultur och fritid, energi, sysselsättningsfrågor och näringslivsutveckling.

Kommunval även för icke­medborgare

För att rösta i kommunvalet måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen, men du behöver inte vara svensk medborgare. Även EU-medborgare och medborgare i Norge och Island kan rösta i kommunvalet, liksom utomeuropeiska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i minst tre år.

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag”

Kommunvalet gäller kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi ­ – budget, skattesats och avgifter. Här bestäms också om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna, samt väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar arbetet inom kommunen och som ansvarar för ekonomin. Nämnderna ansvarar för det löpande arbetet och förbereder ärenden som ska till kommunfullmäktige för beslut.

Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.