Vårdutbildning som ger jobb direkt

De blivande undersköterskorna José Leon och Wilaiporn Lagerstedt agerar undersköterska och vårdtagare under en lektion i upplevelsebaserat lärande. Rollspelet ger en djupare förståelse för yrket – hur känns det att bli matad?
Eleverna José Leon och Wilaiporn Lagerstedt rollspelar undersköterska och vårdtagare.
Det finns ett stort behov av undersköterskor i hemtjänsten och på äldreboendena. Samtidigt finns det lediga utbildningsplatser inom vård och omsorg.
– De som utbildat sig hos oss får arbete direkt, säger Håkan Lindgren, biträdande rektor på vuxenutbildningen i Tyresö.

På Centrum för livslångt lärande (C3L) erbjuds vuxenutbildning inom många olika områden, bland annat kan man plugga till undersköterska på gymnasienivå. Det finns också en vårdutbildning för personer med svenska som andraspråk, SFY Vård.

– Vill man in på arbetsmarknaden så är undersköterskeutbildningen vägen till framgång, säger Håkan Lindgren.

En alltmer åldrande befolkning ställer höga krav på kommunerna att klara personalförsörjningen inom omsorgen. Ett gott samarbete mellan skola och yrkesliv är en väg att gå.

– Vi bjuder in enhetschefer för hemtjänst och äldrevård för att diskutera utbildningens innehåll och krav minst en gång per år, berättar Håkan Lindgren. Det hjälper oss att anpassa vår undervisning till verkligheten och utveckla det vi kallar för upplevelsebaserade lärande.

Upplevelsebaserat lärande är en pedagogisk metod, där den blivande undersköterskan själv får känna hur det känns att bli matad eller få hjälp med tandborstning.

– Genom att eleverna omsätter teorin i praktiska övningar får de en djupare förståelse för sina framtida arbetsuppgifter. Man får kunskaper som man inte kan läsa sig till, säger Håkan Lindgren.

Många möjligheter

José Leon, 50-årig fyrabarnsfar, går vårdutbildningen för personer med svenska som andraspråk.

– Nu vill jag utbilda mig för jag behöver lite mer kunskap, för att tjäna bättre och få ett bra jobb, ­säger han.

Trots att han går sitt första år på vuxenutbildningen är han inte främmande för yrket. Tidigare i livet har han haft olika befattningar inom omsorgssektorn.

– I vår kultur brukar vi ta hand om våra äldre – alltid, Jag tar med mig mycket erfarenhet därifrån, säger José Leon som är bördig från Colombia.

Han ser ljust på framtiden för undersköterskor.

– Jag valde omvårdnad för att det finns mycket att göra här i Sverige. Det finns många äldre här och man kan jobba som personlig assistent, på äldreboenden, i hemtjänsten – överallt. Det finns massor av olika möjligheter.

Rollspel på schemat

Vi får följa med på en lektion med honom och sjutton andra förstaårselever. Upplevelsebaserat lärande står på schemat och de blivande undersköterskorna samlas i metodrummet. Där finns riktiga sjuksängar och annan vårdutrustning som är bra att bekanta sig med. Vårdläraren Monica Kjellberg har ställt iordning rummet för att likna en matsal på ett äldreboende. Visor med Evert Taube hörs i bakgrunden.

– Välkommen till ”äldreboendet Solrosen”, säger Monica Kjellberg och ler när hon släpper in eleverna i salen. Nu är det dags för rollspel.

Uppgiften är att agera undersköterska eller vårdtagare under en måltid. En lapp med instruktioner talar om vilka förutsättningar vårdtagaren har; en har drabbats av halvsidesförlamning efter en stroke, någon annan har en demenssjukdom, en tredje är sängliggande. Allt i övningen ska vara så verklighetstrogen som möjligt.

Eleverna skrider genast till verket. José Leon dukar vant fram en tallrik yoghurt och viker servetter. Omtänksamt och inkännande börjar han mata sin klasskamrat som nu agerar en rörelsehindrad äldre kvinna. Under måltidsmomentet ger eleverna återkoppling till varandra, det är ingen tvekan om att upplevelsen berör och engagerar.

Samtal och reflektion

Efteråt samlas gruppen för samtal och reflektion. Monica Kjellberg ger handledning och stöd i hur olika situationer kan hanteras.

Utbildningens innehåll, pedagogiken och den extra språkundervisningen är något som José Leon talar varmt om.

– Det är en fantastisk skola, jag har många klasskamrater och de bästa lärarna!

José Leon berättar om det arbetsplatsförlagda lärande (APL) som han gjorde i Tyresö kommuns hemtjänst. Han verkar uppriktigt glad över hur väl personalen tog emot honom, introducerade honom i yrket och presenterade honom för de äldre.

Lektionen är slut. Innan José Leon skyndar iväg på lunch säger han:

– Chefen för hemtjänsten sa att jag är välkommen tillbaka!

Läs mer och ansök på C3L.se.

Efterfrågan stor inom hemtjänsten

Peter Berg är nytillträdd chef inom den kommunala hemtjänsten i Tyresö.
– Vi letar alltid efter engagerad och utbildad personal, gärna med språklig kompetens, säger han.

 

Han bekräftar bilden av att det är undersköterskornas marknad.

– Det är en väldigt positiv löneutveckling för undersköterskorna. Är man ambitiös och duktig kan en undersköterska tjäna 26 000-27 000 kr i månaden, säger han.

Hemtjänsten utför olika omvårdnadsinsatser och sociala insatser utifrån biståndsbeslut. Det kan röra sig om tillsyn, avlösning av anhöriga, ledsagning vid sjukhusbesök eller hjälp med hygien och måltider. Många av de som bor hemma idag är multisjuka och det krävs en hög kompetens hos undersköterskorna för att kunna tillgodose deras behov. Till exempel måste undersköterskorna kunna göra bedömningar av kundens hälsotillstånd och koppla det till hela sjukdomsbilden.

Peter Berg beskriver undersköterskornas arbete som fritt, kreativt, utmanande och varierat:

– Hemtjänstpersonalen är väldigt självständiga. De är vana att ta egna beslut och lösa problem. Vi har många duktiga och erfarna undersköterskor i arbetslaget.

Tyresö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt Peter Berg är bra scheman, rättvisa löner, coachande och stöttande ledarskap samt kompetensutveckling några av framgångsfaktorerna inom hemtjänsten.

Man vill tillgodose personalens behov och vara mer flexibla, till exempel vid ledigheter. Om någon sjukskriver sig ofta har man omtankessamtal för att hitta orsaken, om småbarnsföräldrar inte hinner lämna på förskolan innan jobbet så anpassar man schemat.

– En styrka i vår hemtjänst är att samordnarna, planerarna och cheferna är väldigt aktiva ute hos kund. Händer det någonting kan man alltid ringa och de kommer ofta ut och hjälper till, man står aldrig ensam. Jag upplever att vår personal uppskattar att vi är ett team och jobbar tillsammans, säger Peter Berg.

Denna artikel är en annons med innehåll från Tyresö Kommun och ej en artikel av Lokaltidningen Mitt i Stockholm.
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.