Tre yrken – tre sätt att bryta onda cirklar

Kriminalvården berättar om sitt uppdrag i en annons.
Mirjana Stanic, Erik Lambis och Emma Göth tror på människors förmåga att förändras.
När en intagen lämnar ett häkte eller fängelse ska personen vara rustad för att klara sig i samhället. Inom Kriminalvården strävar man efter att bryta onda cirklar. Här berättar tre anställda hur det går till.

− Det är ett spännande jobb. Man får möta människor som man aldrig annars fått träffa. Det är ett jobb där man skapar relationer och när intagna vistas här en längre period kan man se hur de växer och förändras, säger Erik Lambis, kriminalvårdsinspektör på anstalten Hall utanför Södertälje.

Han står i anstaltens industriverkstad där intagna lär sig att producera bestick, tallrikar och muggar i plast som bland annat används på anstalter och institutioner.

Erik Lambis är kriminalvårdsinspektör och berättar om sitt jobb i en annons.

Erik Lambis i Hallanstaltens industriverkstad där intagna dagligen jobbar.

Förra året var sammanlagt 5 400 personer placerade på svenska häkten och anstalter. Kriminalvårdens övergripande uppdrag är att verkställa domstolars påföljder och att minska antalet återfall i brott.

Förstärker det positiva

Som ett led i arbetet får intagna på anstalter möjlighet att studera, delta i behandlingsprogram och jobba. På Hall finns även en keramikverkstad och ett tvätteri.

− Vi jobbar med att korrigera negativa beteenden och förstärka positiva. Många gånger är personerna här ovana vid att få beröm för sina insatser. Här fyller de på med kunskaper som ger förutsättningar att klara sig i samhället, säger Erik Lambis.

Mirjana Stanic och Emma Göth jobbar inom Kriminalvården.

Mirjana Stanic och Emma Göth känner att arbetet är meningsfullt.

Mirjana Stanic har jobbat inom Kriminalvården i sju år. Hennes första jobb som sjuksköterska inom Kriminalvården var på en kvinnoanstalt på Färingsö. Sedan nästan tre år tillbaka är hon anställd som sjuksköterska på häktet i Sollentuna.

− Jag blev positivt överraskad när jag började på myndigheten. Individerna har ofta komplexa problem och vi samarbetar med olika yrkesgrupper. Då många som hamnat på häktet har missbruksproblem, kan vi i första hand hjälpa till med nedtrappningen. Många gånger försöker vi att skapa kontakt med olika instanser som kan förbereda personer för livet efter tiden på häktet, säger Mirjana Stanic.

Tror på förändring

Kriminalvården behöver anställda som har humana värderingar och tror på människors förmåga att förändras, berättar Emma Göth som är personalhandläggare på Kronobergshäktet. Till hennes uppgifter hör bland annat att vara med och rekrytera kriminalvårdare, kockar och annan personal.

− Jag började inom Kriminalvården som sommarvikarie för fem år sedan. Jag har tidigare arbetat som kriminalvårdare, på transportenheten och vikarierat som klienthandläggare.

Mitt jobb är att rekrytera personer som har förmågan att få andra ändra sitt liv.

Emma Göth

Även om hon som personalhandläggare inte arbetar direkt med de intagna så strävar hon efter att bryta onda cirklar.

− Mitt jobb är att rekrytera personer som har förmågan att få andra att ändra sitt liv, säger Emma Göth.

Säkra rutiner

Tack vare säkerhetsrutinerna känner sig Erik, Mirjana och Emma trygga på jobbet.

 − Visst jobbar vi med farliga personer. Men det känner vi till och vidtar åtgärder för. En plåtslagare eller svetsare har också farliga jobb och anpassar sig till det. Jag känner mig trygg på jobbet, säger Erik Lambis.

Fakta

Ger verktyg att komma tillbaka

Det finns omkring 11 000 anställda på Kriminalvården som sysselsätter 200 olika yrkesgrupper. Den vanligaste yrkeskategorin är kriminalvårdare men här jobbar exempelvis även sjuksköterskor, lärare, psykologer, jurister och kockar.

En vanlig missuppfattning är att Kriminalvården låser in och förvarar människor tills strafftiden är slut. I stället ägnar sig medarbetarna åt att ge verktyg för att bearbeta missbruk, kriminella värderingar och beteenden för att varje individ ska kunna komma tillbaka till samhället utan brottslighet.

www.kriminalvarden.se kan du läsa mer och se vilka yrken som efterfrågas.

Källa: Kriminalvården