Nyheter
Val 2018 — Lugnt när polisen summerar valdygnet i länet
Val 2018 — SD ökar i alla Stockholms kommuner
Val 2018 — Lokala partier går starkt fram i länet