ANNONS

”Se till att äldre 
kan gå säkert på 
stadens gångbanor”

Äldre kvinna går på promenadväg
Elcyklar, sparkcyklar och snabbare vanliga cyklar har tillkommit i trafiken.
Stadsdelsnämndernas pensionärsråd i innerstaden vill att framkomligheten blir bättre för gående. Rådet har skrivit till trafiknämnden och hoppas nu på förändring. Håller du med om att trafiksituationen har försämrats för gångtrafikanter de senaste åren?
ANNONS

Stadsdelsnämndernas pensionärsråd i innerstaden har en arbetsgrupp, som tittar på framkomligheten för gående. En äldrevänlig stad ska naturligtvis vara tillgänglig för alla som rör sig där. Mycket har förändrats i trafiksituationen de senaste åren. Elcyklar, sparkcyklar och snabbare vanliga cyklar har tillkommit.

Vill att trafiknämnden agerar

Tempot har drivits upp i trafiken även på de ytor som ibland delas mellan gångtrafikanter och nämnda fortskaffningsmedel. Det är bra, ur ett miljöperspektiv­, att staden är cykel­vänlig, men vi har fått en målkonflikt mellan gångtrafikanter och andra trafikslag.

Pensionärsråden har skrivit till trafiknämnden om förbättrad framkomlighet. Frågor man fokuserat på är:

  •  Kommunens ansvar att informera om var cyklar och dylikt är tillåtet.
  •  Gångbanor blockeras ofta­ av uteserveringar, cykelparkeringar, containers, big bags med mera.
  • I parker saknas skyltar om att cykling är förbjuden.
  •  På gågator och gång­vägar bör cykling inte tillåtas.

Undertecknad vill lägga till halkbekämpning som i dag utförs på cykelbanor, men ofta inte på gångbanor.

”Staden får inte glömma gående”

Pensionärsrådens trafikgrupp representerar invånare i staden som ofta har nedsatt rörlighet, syn och hörsel och som behöver känna sig säkra på stadens gångbanor. Gångbanorna är den enklast tillgängliga möjligheten för att röra sig i staden, för motion och även för social stimulans.

Staden har ett ansvar för att trafikmiljön är enkel att förstå och ta sig fram i.

Det är inte utmärkande för en äldrevänlig stad att en stor del av dess invånare­ inte kan röra sig fritt och säkert­ i staden.

Birgitta Thulin vice ordförande, 
SPF Draken, Kungsholmen

ANNONS
ANNONS