ANNONS

”Sätt barnen i fokus 
när vägar planeras 
– inte bilisterna”

"Gör separerade gång- och cykelvägar där framkomlighet och säkerhet får styra", tycker insändarskribenten.
"Gör separerade gång- och cykelvägar där framkomlighet och säkerhet får styra", tycker insändarskribenten.
"Är det inte dags att börja kräva lite bättre vägar för den yteffektiva trafiken och fotgängarna?" skriver signaturen "Tiina, fotgängare, 
cyklist och bilist".
ANNONS

Än en gång får vi alltså höra att när vägbyggaren har gjort ett uselt jobb och resultatet blev en konfliktlösning, är det fel på dem som använder vägen och inte alls på den farliga trafiklösningen.

Både fotgängare och cyklister tycker hjärtligt illa om gång-/cykelvägen vid Helenelundsskolan, för den är riktigt dåligt utformad. Alla är i vägen för alla (utom bilisterna förstås, de har gott om plats och långa grönperioder!) och de som tvingas använda gång-/cykelvägen skäller på varandra i stället för att göra gemensam sak och få kommunen att bygga om eländet.

Är det inte dags att börja kräva lite bättre vägar för den yteffektiva trafiken och fotgängarna? Skolbarnen borde stå i fokus när säkerhet planeras, inte bilisterna!

Börja med att förbjuda bilar i närheten av skolorna i kommunen och gör sedan separerade gång- och cykelvägar där framkomlighet och säkerhet får styra.

Alla ska kunna gå eller cykla till skolan och jobbet utan att klämmas in i stolpar, stressade bilister och varandra. Det finns gott om plats.

Tiina, fotgängare, 
cyklist och bilist