”Fler 
p-platser krävs när Gubbängen förtätas”

Gubbängen, huvudgatan
Gubbängen förtätas – men räcker p-platserna?
Det byggs för fullt i Gubbängen. Har stadsplanerarna tänkt på att det också krävs fler p-platser? Det undrar insändarskribenten "Rolle" skeptiskt.

Noterar att även dagtid är gatuparkeringsutrymmet i centrala Gubbängen tämligen fullt. Konstaterar också ett flertal byggprojekt med både bostäder och bandyhall.

Undrar om stadsplaneringen tagit hänsyn till stort nytillkommet behov av parkeringsplatser?

Misstänker dock att miljö- och centerpartistiskt önsketänkande om framtida parkeringsbehov varit vägledande.

Men även elbilar behöver parkeringsutrymme.

Rolle