Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Alla hemlösa kan få stöd” den 6 mars”:

I min insändare ”Solna sviker de hemlösa som inte missbrukar” tog jag upp skillnaden mellan Stockholm stads och Solna kommuns sätt att tackla problemen kring hemlösheten.

Under rubriken ”Alla hemlösa kan få stöd” menade ordförande och tillika 1:e ordförande i socialnämnden att ”I dag ger Solna hjälp med ett boende till dem i akut behov”.

Det finns ingen anledning för mig att misstro undertecknarnas visioner och mål. Men verkligheten ser inte ut så. I dag kan man inte erhålla hjälp direkt dagtid med boendet. Socialtjänsten ska först göra en utredning med ett femtiotal frågor om ekonomi med mera. Mottagningsgruppen arbetar för övrigt varannan fredag, så helger ska man inte bli bostadslös på. I Stockholm finns det service alla dagar och en jourgrupp som kan besluta om ekonomiskt stöd och mängder av olika boenden. Man tillämpar principen ”Bostad först”. Den hemlöse erhåller först en övergångslägenhet för att kunna gå vidare med eventuell behandling/arbete etc.

Just därför är det av högsta vikt att kommunens politiker fattar ett beslut i likhet med Stockholm om en ”tak över huvudgaranti” och att tillämpa principen om ”Bostad först”.

Ludde Lindström,

socialliberal, medlem i FP

Socialtjänsten inte tillgänglig alla dagar