(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Köttfria dagar viktig del i klimatarbetet” den 28 februari:

Jonas Paulsson från Klimataktion anklagar mig för att skada Stockholms trovärdighet i klimatfrågor genom att inte ställa mig bakom köttfria måndagar. Förutom att han är tämligen ensam om detta påstående – Stockholms ses allmänt som ett globalt miljöföredöme – är det en typisk vänsterargumentation att påstå att politiker inte gör något så länge de inte pekar med hela handen och kommer med förbud.

Att välja om du vill ha en köttfri måndag, tisdag, onsdag eller en hel månad är helt upp till dig som individ och det är inte min uppgift som politiker att bestämma att alla ska ha en köttfri måndag bara för att jag vill ha det så. Om man inför förbud och kommer med pekpinnepolitik får det sällan de önskade effekterna.

Därför har jag och Centerpartiet ställt oss tveksamma till att införa köttfria måndager i stadens skolor och förskolor.

Centerpartiets uppfattning i miljöfrågor är att vi inte ska ändra på det vi gör, utan hur vi gör det. Istället för förbud ska det finnas alternativ. Där partier och talespersonen på vänsterkanten säger att vi ska sluta köra bil eller värma våra hus vill vi i Centerpartiet underlätta för människor att välja miljövänliga bilar och grön energi.