(rubrik saknas)

Snälla trafikkontoret, måla tydlig cykelbana respektive gångväg i allén på Katarina Bangata så slipper vi olyckor denna sommar också!

Alternativt, om det inte är tillåtet med cykling i allén, sätt då upp skyltar om detta. Som det är nu vet ingen vad som gäller och barn, äldre med flera blir påcyklade.