Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Läge för tvångsförvaltning” den 13 mars:

Tack för dina synpunkter. Som du mycket riktigt beskriver hade vi förra året problem med inomhusklimatet på Ateljévägen. Därför utförde vi en rad förbättringar, genomförde en hälsoenkät bland alla hyresgäster och avslutade året med en uppföljande mätning. Den visade att halten av mögelsporer då var normala eller lägre.

Vi genomförde då också en godkänd så kallad OVK-besiktning av ventilationen.

Men vi nöjer oss inte med det utan gör fler förbättringar 2012. Bland annat ny ventilation i krypgrunden och fler värmeelement i källaren. Under vintern har vi gjort om igensättningen av de gamla tilluftsventilerna och kalkat under källaren. I höst görs en uppföljande hälsoenkät.

När det gäller den påbörjade ombildningen till bostadsrätter avvaktar vi nu fastighetsvärdering och köperbjudande till bostadsrättsföreningen.