Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg ingen galleria på historisk mark den 27 mars:

Signaturen GMK är orolig för att det byggs handelsytor vid Slussen. En mycket märklig inställning. Stockholm byggdes på handel, det är anledningen till att staden finns.

Det finns också få ställen som är mer lämpade för handel än Slussen. Den ligger mitt i stan med ett utmärkt kollektivtrafikläge, de resande kan handla på väg hem och slipper ta bilen till ett externt köpcentrum.

Den som vill behålla småbutikerna på Söder bör stödja den nya handelsplatsen. Gallerior som byggs inne i städerna, och inte nås med bil, ökar nämligen handeln även för de butiker som ligger grannar med gallerian. Den nya Slussengallerian ligger under torget, på ytor som ”blir över” när infrastrukturen – huvudsakligen tunnelbanan och Stadsgårdsleden – tagit sitt. Den kommer inte att höja torgnivån och den får ingen utsikt.

Insändarskribenten tänker möjligen på de glashus på torget som syns på modeller och illustrationer, men de husen tillhör inte gallerian utan byggs för kulturverksamhet.

Det är bra att det nu byggs nytt för handel. Det är dags att Slussen återfår sin historiska roll som handelscentrum, en roll som försvann i schaktmassorna när betongsnurran byggdes på 30-talet.