(rubrik saknas)

Det var påskdag och strålande solsken ute. I Högalidskyrkan ordnades högmässa om Jesu uppståndelse och andaktstund.

När jag kommer in i kyrkan är programbladen för högtidsstunden slut. Bibeltexten som sedan läses får man inte veta varifrån den är hämtad.

Och kvinnan som talar om vem eller vilka som kollekten ska tillfalla kan jag inte höra. Det är barnskrik, barnprat, föräldrapromenader fram och åter, med och utan barn, i gångar och bänkrader.

Låt oss ha en högtidsstund värd namnet kvar i församlingskyrkan. Barnen har söndagsskola som de är mer än välkomna till. Eller öppen förskola för barnen under gudstjänsttid.

Varför är föräldrarna inte ute med sina barn i detta strålande väder och njuter av Guds natur?

De kan knappast ha någon be­hållning heller av vad som sägs under gudstjänsten i kyrkan.