(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Helt fel tänkt att spara in på ungdomsgårdar” den 13 mars:

Förebyggande arbete för unga är en viktig investering för framtiden. Därför blir vi förvånade när Disa Ahlblom från Ung Vänster påstår att ungdomsgårdarna i Huddinge ”blir alltmer sällsynta”.

Centerpartiet vill ha ett barnvänligt Huddinge. Unga ska ha rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter. Mötesplatserna (ungdomsgårdarna) i kommunen ska därför enligt oss utvecklas, inte avvecklas. Det gör Huddinge mer kreativt och tryggt.

Det förebyggande arbetet har stärkts under den tid som Centerpartiet och den borgerliga majoriteten har lett Huddinge kommun. Förutom kommunens sex mötesplatser finns från och med 2012 en central ”förebyggandebudget” på tre miljoner som finansierar till exempel Samkraft Huddinge (förebyggande samverkan mellan kommun, landsting och polis) och Kom Samman (en mötesplats för nyanlända och andra). Denna centrala budget är något att vara stolt över.

Ett rikt föreningsliv, meningsfylla mötesplatser för unga samt ett brett förebyggande arbete är viktiga delar av Centerpartiets politik. Aktiva ungdomar är för oss en investering för ett mer barnvänligt Huddinge.

Mötesplatser ger barnvänligt Huddinge