(rubrik saknas)

Stockholms stad är Sveriges största arbetsgivare med cirka 40 000 anställda. Utifrån den storleken borde det finnas en möjlighet att värna sin personal. Så är tyvärr inte fallet på vård- och omsorgsboendet Dianagården. Stockholm stad har kringgått turordningsreglerna vid återtagandet av Dianagården efter att Digni care, som drivit boendet under drygt tre års tid, gått i konkurs. Arbetsgivaren ger dem man vill ha kvar fast anställning och de övriga anställda får tidsbegränsade anställningar, som de sedan sägs upp ifrån.

Det är skamligt att personal som jobbat i 10–20 år inte duger längre. Stockholm stad borde se om sin personal bättre och följa turordningsreglerna. Stockholm stad valde i samband med återtagandet av Dianagården att lösa en förmodad övertalighet på personal, varför ett flertal anställda vid Dianagården endast erbjöds visstidsanställning. Detta innebär att anställda som under många år arbetat i verksamheten nu går ut i arbetslöshet den första april 2012.

Urvalsprincipen för vilka som erbjudits fast anställning är helt obegriplig, vare sig utbildning eller anställningstid har beaktats. Och dessutom hävdar Stockholm stad att de har varit för mycket personal inom hemtjänsten på Östermalm och att de därför kan säga upp flera anställda.

Detta trots att Stockholm stad under december och januari 2012 använde sig av timanställda som motsvarar mer än 20 heltidsanställda. Det går inte ihop och vi ifrågasätter starkt arbetsgivarens yttrande om övertalighet.

Kommunal vill nu ha ett begripligt svar av Stockholm stad om varför man agerat som man gjort.