(rubrik saknas)

Det har knappast undgått någon att den kommunala äldreomsorgen drabbats av vårdskandaler när kvaliteten brustit.

Det är dock inte bara äldreomsorgen som drabbats.

I höstas bröt man upp en del av Stortorpsvägen, precis utanför Stortorps äldreboende, för arbeten. Det företag som lade ny asfalt efter det arbetet gjorde inte ett bra jobb.

Antingen har kommunen inte kontrollerat arbetet eller också så vet man inte vad god kvalitet är.

Möjligen försökte man spara pengar genom gropig väg för att slippa betala för konstgjorda gupp, men så effektiv kan inte Huddinge kommun vara.

Kommunen borde lägga betydligt mer resurser på ett bra upphandlingsarbete och att kontrollera att leverantörer levererar det man beställt.

I cirkaa tio år har Huddinge kommun hållit på att dokumentera sina processer och man är fortfarande inte klar!

Man borde ta sig i kragen och kvalitetscertifiera sig enligt lämplig ISO-standard.

Då blir man tvungen att ha koll på vad man gör, upprätthålla god kvalitet inom sina ansvarsområden samt arbeta med ständiga förbättringar.

Martin Nigals (SD)

Dålig kvalitet kostar skattepengar