(rubrik saknas)

Även om jordens yta inte blir större och vi inte kan asfaltera för mycket måste vägar finnas! Det förtätas i rask takt i hela stadsdelen och det går inte att bortse ifrån att två stora områden behöver ha en förbindleslänk. Den omdiskuterade vägen mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet är mycket efterlängtad av alla oss som har märkt av den ökade biltrafiken.

Nu är det dagligen köer in och ut från Bagarmossen och färre bilar blir det säkert inte i framtiden. Med alla nya bostäder minskar inte antalet bilar. Till exempel Gamla Enskededalen, Sockenvägen och Gamla Tyresövägen behöver få den avlastning som en ny väg skulle kunna ge. I dag finns service som till exempel vårdcentral och apotek i Bagarmossen och många bilar åker runt en förfärlig omväg från Skarpnäcksfältet för att nyttja serviceinrättningarna.

Vid olyckor där räddningstjänst och polis behöver nå fram är det oerhört sårbart att bara finns en tillfartsväg. I Bagarmossen bor det i dag cirka 12 000 invånare, lika många som i hela Strömstad.

Det vore önskvärt med en mer nyanserad diskussion om hur biltrafiken ska fungera i stadsdelen. Vi är många som har väntat länge på att en väg ska komma till. Besvikelsen var stor då frågan om att utreda vägförbindelsen lades ner förra gången frågan var aktuell. Detta får inte ske igen!

Låt oss diskutera och finna en demokratisk lösning som blir bra för de flesta!