(rubrik saknas)

Mitt i Sollentuna den 13 mars har i en stort uppslagen artikel intervjuat Rudbecksskolans skolchef Anders Boman angående Sverigedemokraternas anmälan av skolan till Justitiekanslern.

Sd Sollentuna var i kontakt med Anders Boman åtskilliga gånger för att diskutera skolans upplägg inför det kommande valet. Redan tidigt på våren 2010 talade vi med Boman.

I artikeln säger han; ”Jag fick ett antal samtal från Sverige­demokraterna innan valet men det var aldrig så att vi satte oss ner för att diskutera en möjlighet att komma hit till skolan. Om Sverigedemokraterna ska besöka oss vill jag sätta mig ner och gå igenom informationen”.

Det stämmer inte.

Han nämnde aldrig något om att vi skulle ”sitta ner” och gå igenom den information som vi tänkt lämna till eleverna på Rudbecksskolan. Hade han gjort detta hade vi givetvis omgående­ sagt ja, även om det är ett något märkligt agerande att han bara vill sitta ner och syna Sverige­demokraternas valinformation.

Han säger samtidigt att ”samma regler gäller för alla, man kan inte komma och gå här hur som helst”. Men det är ju detta som är huvudpoängen i vår kritik, samma regler gäller inte för alla. Uppenbarligen vill han ha speciella regler för parti­er som han personligen ogillar.

Alla politiska partier vill besö­ka våra gymnasieskolor under en valrörelse, där en tredjedel av eleverna dessutom är första­gångsväljare. Om eleverna bara får information från Sverigede­mo­kraternas politiska motstån­dare och fientligt inställda lära­- re förstår var och en vilka konse­- kvenser det får för demokratin.

Olika regler gällde på Rudbecksskolan