(rubrik saknas)

Svar till ”Cyklisterna tar över helt, nr 16.

Några ord från en cyklist. Det är många cyklister som kör som idioter. Jag cyklar dagligen 12 kilometer till och från jobbet och följer reglerna så gott det går. Men cykelvägarna är inget vidare och där dom tar slut är det ofta oklart vart man ska ta vägen. På cykelvägarna går det ofta folk i bredd och många har hörlurar på sig och hör ingenting.

På gatan är man i vägen för stressade bilister som bland annat läser SMS.

Cykeln är ett mycket bra fordon – både för hälsan och miljön. Den löser problem med trafikkaos i storstäderna. Varför det inte satsas på ordentliga cykelvägar och tydlig skyltning är för mig obegripligt.

Vad skulle bilisterna säga om folk gick med hörlurar mitt i gatan?