(rubrik saknas)

Alliansen har anlitat PR-byråer och spenderat fem miljoner kronor på skattebetalarnas bekostnad i år för marknadsföring. Trots detta är folk inte alls övertygade. Ett av argumenten är att Slussen vittrar inifrån. Pålarna som bär upp Slussen sjunker.

Redan år 1935 var det tänkt att trafiken skulle kunna flyta under reparation av 24 sektioner, en i taget. Modern teknik gör det ännu lättare att påla och det finns mycket äldre betongkonstruktioner. Inget av de två förslagen är en lika bra lösning som den nuvarande Slussen. Mer än 6 723 personer har skrivit under på www.upprop.nu. Det betyder att de vill ha kvar den gamla Slussen. Förslaget Kulturslussen har hittills 4 191 personer skrivit på. Stadshusets förslag har endast 167 röster. 6 723 personer vill inte att man ska spränga i Katarinaberget. De vill inte heller ha fler gallerior och glashus på den historiska platsen. Det finns tillräckligt med gallerior på gångavstånd. Nu har man beslutat att bygga T-bana till Nacka! Då behövs ingen bussterminal vid Slussen! Låt de politiska partierna vittra inifrån!

Bara 167 personer stöder Slussenförslag