Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi gläds med Östermalm åt nya hallen” den 6 mars:

Som förälder till barn på Engelbrektsskolan gläds jag naturligtvis också åt att ungdomar och föreningslivet får nya möjligheter till idrottsutövande i form av nya hallar på Östermalm, som den nämnda Engelbrektshallen.

Men jag gläds inte åt att dessa hallar byggs på bekostnad av skolbarnens möjligheter till fri utomhuslek. För att bygga Engelbrektshallen har den stora bollplan som Engelbrektsskolans elever använt i över hundra år skövlats ner till grunden. Skövlingen pågår i skrivande stund.

När eleverna återvänder till Engelbrektsskolan kommer de istället för en stor fotbollsplan att få pressa in sig i en liten kaninbur mellan de bostadshus som ska byggas på det som återstår av bollplanen. Vad många inte vet är att det har tagits fram ett arkitektritat medborgarförslag på en idrottshall ovan jord som inte hade inkräktat på elevernas fotbollsplan, kostat betydligt mindre att bygga och dessutom inte tvingat fram miljöfarliga sprängningar av Tyskbagarberget som lett till skador på omkringliggande fastigheter och kostsamma evakueringar av de boende.

Men har styrande politiker brytt sig om att titta på detta medborgarförslag? Nej! Ställer därför frågan till Daniele Fava (FP) och Mark Klamberg (FP): Varför har ni inte tittat på medborgarförslaget till en idrottshall ovan jord? En sådan idrottshall hade verkligen varit något att glädjas åt för oss på Östermalm!