Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Det är beklagigt att det händer olyckor vid järnvägsövergången. Men detta är inte järnvägsövergångens fel.

Det finns både ljud- och ljussignaler och bommar som markerar att det kommer tåg på spåren innanför.

Bryr man sig inte om detta så är det inte järnvägsövergången som är felaktig utan den som inte respekterar dessa varningssignaler.