(rubrik saknas)

Att bo i Solna just nu är inte roligt. Alla dessa vägarbeten och byggen tar kål på mig.

Min busshållplats är indragen sedan länge, varför jag tvingas förkorta min arbetstid för att hinna hämta på dagis och skola i och med den förlängda promenaden och den extra tid som krävs när bussen fastnar i samma köer som bilarna. Nu har jag börjat promenera hela vägen, men då vägarbetena även tar stora delar av trottoarerna i anspråk så är det också en utmaning.

Min man som är yrkeschaufför gör dagliga inkomstförluster på grund av köerna han tvingas sitta i. Att stora korsningen vid stadion är avstängd försvårar enormt, då man tvingas köra runt halva Solna på småvägar.

Häromdagen stängde man dessutom av alla körfält utom ett i vardera riktning på Gränsgatan vilket resulterar i ytterligare kaos.

Det är otroligt att man utsätter Solnaborna för allt på en gång: Swedbankarenan, tvärbanan, Karolinska sjukhuset och alla grävjobb här och var.

Utanför Råsunda skola (Stråkvägen) är hela gatan uppgrävd på grund av gasarbeten och trafiken tvingas dela på ett enda körfält. Då kommer nästa smarta drag, man leder förbi två busslinjer i detta kaos där knappt personbilar får plats och än mindre gående då även trottoarerna grävts upp.

Sedan vill man som första kommun i landet införa dygnet runtavgifter på parkering. Med alla uppgrävda gator och omdragen trafik borde det väl stå klart att parkering i Solna just nu är begränsad. Varför straffa Solnaborna ännu mer?

Utöver det beslutar man att dra ned fritidsverksamheten för barn i årskurs 6. Från hösten 2012 erbjuder man inte längre fritidsverksamhet mer än under loven.

Jag tycker det räcker nu. I stället för att kompensera oss Solnabor och de som arbetar i kommunen för minskade inkomster, förlust av tid, en massa buller och tråkig miljö vid alla byggen väljer man att bara försämra än mer.

Det räcker nu!