(rubrik saknas)

Veckans busar är de av Huddinge kommun anställda ”experter” som vandaliserar skogen runt våra gångvägar i Skogås. Hur kan ni förstöra som ni gör, fälla friska vackra träd helt godtyckligt men lämna kvar dem på marken? Varför tar ni inte bort döda träd eller sådana som skymmer belysningen? Nej, gör sådant ni klarar av, plocka skräp eller plantera blommor runt centrum så man slipper skämmas för sin boendemiljö.