(rubrik saknas)

En vinst för valfriheten och respekten för äldre! Så ser jag på att äldre nu ska ha möjligheten att fortsätta bo tillsammans, även om den ena parten behöver särskilt boende. Detta borde vara självklart och är något Kristdemokraterna har kämpat för länge.

Många äldre par har levt ihop ett helt liv och vill förstås göra det till livets slut. När den ena maken får så stora omvårdnadsbehov att en flytt till ett äldreboende blir nödvändigt händer det att vissa kommuner nekar livskamraten att flytta med.

För de som drabbas uppstår helt naturligt oro och förtvivlan. Nu får äldre möjligheten att välja att fortsätta bo tillsammans, om de vill.