(rubrik saknas)

Många ondgör sig över Solnas beslut att avgiftsbelägga alla p-platser dygnet runt, ofta med påståenden att det är en ”straffskatt på bilister,”

Sanningen är motsatsen: Tusentals Solnabor tar bilen till jobbet i Stockholm varje dag, där de parkerar gratis på jobbet, och återvänder till Solna efter fem. Därmed betalar de ingenting alls för gatmarken, snöröjningen, sandningen, skyltningen och allt annat som en p-plats innebär.

I praktiken betalas alltså p-platsen av alla Solnas övriga skattebetalare, inklusive alla som har valt bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik. Med p-avgifter dygnet runt återförs bilens kostnad till bilisten, och Solna stads budget avlastas.

Att Solna stad inte kommunicerat detta beslut i god tid är dock oansvarigt mot de många bilister som nu på orimligt kort tid måste bestämma om de vill lägga om sina resevanor eller betala avgiften.

Staden bör också tydliggöra vilka förbättringar som kommer resenärer till gagn när inkomsterna från parkerade bilar ökar.

Vidare bör Solna utnyttja tillfället att gynna bilar som bäst minskar Solnas problem med dålig luftkvalitet och buller; elbilar och laddhybrider bör parkera och ladda gratis.

Solnas beslut att avgiftsbelägga p-platser dygnet runt följs nu av andra kommuner. Allt fler inser det orimliga i att låta bilars utrymmesbehov finansieras över skattsedeln.