(rubrik saknas)

Med anledning av två insändare i Mitt i Värmdö den 10 april om satsning på kollektivtrafiken i Värmdö har vi ett förslag som till stor del kan lösa trafikproblemen. Vill först betona att vi är många som ser fram emot och välkomnar ICA Maxi!

Trafiken med buss 474 som avgår cirka var tionde minut från Hemmesta vägskäl och tar omvägen via Gustavsberg har till följd att alla som ska direkt till Stockholm, vilket torde vara flertalet, får en förlängd restid med cirka 15 minuter. Dessutom skapar det onödiga luftföroreningar. Vårt förslag är att åtminstone varannan buss går motorvägen direkt vilket säkerligen skulle medföra att åtskilliga fler skulle välja bussen. Eftersom kommunen nu köpt upp mark vid Hemmesta torp vore det utmärkt att flytta ändhållplatsen upp dit så att fler får tillgång till bussen utan att behöva ta bilen.

Det kanske också finns möjlighet att förlänga varannan tur till Siggesta eller Ängsvik eftersom restiden blir kortare. Detta skulle innebära ytterligare mindre behov av infarts-parkeringar, bättre miljö samt att en ny Skurubro kanske inte behövs, vilken besparing! För att ytterligare motivera till kollektivåkning borde enhetstaxan återinföras eller åtminstone ändrad taxa med endast två kuponger inom hela Värmdö och gratis för pensionärer utanför rusningstid. Om våra politiker tog fasta på detta skulle vi slippa köer, infartsparkeringar och samtidigt få en betydligt bättre miljö i vår kommun.