(rubrik saknas)

Ett fång rosor och varmt tack till all underbar personal på förlossningen KS Huddinge som hjälpte vår dotter Alice till världen den 17 februari klockan 20.34. Er skicklighet och empati gjorde det till en fantastisk upplevelse trots omständigheterna. Vi vill också tacka personal på BB-avd M88 för allt stöd under de första dygnen.

Carina Ringbom och Fredrik Olsson

Snättringe

Veckans vackraste ros och tack till den snälla, unga mannen som lät mig använda hans mobiltelefon i Skogås lördagen den 3 mars. Tack vare det kunde jag få tillbaka min väska som hade fastnat i dörren på en bil som kört i väg!Sirpa

Till personalen på föräldrakooperativet Guldgruvan: Ni är fantastiska! Vi är så glada och stolta över er!

Tacksamma barn o föräldrar på världens bästa dagis!

Jag vill tacka Lås-Arne för att Ni trots överbelastning hjälpt till med ett låsbyte. Den 95-åriga damen vars nycklar kommit på villovägar upplevde stor otrygghet. Då kom ni som en riddare i nöden och hjälpte till. Stort tack!