(rubrik saknas)

Den gång och cykelväg som går mellan Solhemsvägen och Floravägen är i dag skyltad som gång och cykelväg. Men det händer att man på denna väg möts av bilar och motorcyklar. De som åker där påstår sig dessutom ha fått tillåtelse att köra den vägen, det gäller ofta taxibilar. Det rör sig tidvis många gående på vägen , både äldre och barn, som valt att gå den vägen just för att komma bort från bilar och motorcyklar. Så frågan är inte om, utan när det händer en olycka. Det hjälper tydligen inte med vanliga skyltar. Jag föreslår därför att kommunen sätter upp bommar eller så kallade suggor (cementblock)