(rubrik saknas)

Anpassa avgiften efter trafikbelastingen, är ett av skribentens förslag.Foto: Åsa Liljekvist
Anpassa avgiften efter trafikbelastingen, är ett av skribentens förslag.Foto: Åsa Liljekvist

Stockholmsregionens befolkning ökar med knappt 40 000 personer om året. Det innebär att Stockholms befolkning på tio år ökar med ett helt Göteborg. Den dramatiska befolkningsökningen innebär såväl ökad trängsel som stora miljöutmaningar.

För att förbättra luftkvaliteten, och därmed innerstadsbornas hälsotillstånd liksom den allmänna livsmiljön, måste biltrafiken minska. Dessutom försämrar givetvis trängseln också framkomligheten för bussar, bilar och cyklar.

Centerpartiet var det enda borgerliga parti som stred för införande av trängselskatten. Det var också tack vare Centerpartiets krav i regeringsförhandlingarna 2006 som alliansen enades om att permanenta skatten. Samtliga partier har idag anslutit sig till Centerpartiets synsätt och inget parti motsätter sig längre trängselskatten, som dessutom åtnjuter ett starkt stöd bland Stockholms invånare.

Sedan 2006 har situationen förändrats och trängselskatten måste anpassas till det nya läget. De infrastruktursatsningar på 100 miljarder kronor som blev en följd av Stockholms­överenskommelsen 2007 var ett viktigt steg i rätt riktning, men befolkningsökningen gör nu att verkligheten springer ifrån de prognoser som låg till grund för överenskommelsen. Mer måste göras och besluten hastar.

Nu går vi vidare – reformera trängselskatten. I Stockholm står det klart för allt fler trafikanter, resenärer och forskare att en reformering är nödvändig. Trängselskatten, som den är utformad i dag, fyller inte längre sin ursprungliga funktion och måste därför reformeras, utvidgas och höjas.

Till exempel bör avgiften anpassas efter trafikbelastningen för att styra över trafikflödet till mindre belastade leder och tidpunkter.

Det skulle vara ett första steg mot en förbättrad livsmiljö och en hållbar trafiksituation för Stockholm i stort och i synnerhet för oss här på Norrmalm.