(rubrik saknas)

Hej, alla ni som köper hus: hugg inte ner så många träd! Låt dem vara kvar! Djur gillar också träd, särskilt gamla träd är ett bra ställe för till exempel fåglar och insekter. Tänk på naturen.

Selma och Signe, 7 år

Hugg inte ner träden!