(rubrik saknas)

Hösten 2009 tecknades ett avtal mellan SL och Lidingö stad om att rusta upp Lidingöbanan och koppla ihop den med Spårväg City. För södra Lidingö innebär det en förbättring av kollektivtrafiken, inte minst genom möjligheten att åka in till centrala Stockholm utan byte.

Den stora investeringen står landstinget för men i avtalet, som Lidingös samtliga politiska partier stod bakom, åtog vi oss bland annat att rusta upp gamla bron och möjliggöra för en spårvagnsdepå där samtliga tåg på Lidingöbanan/Spårväg City kan inrymmas. Som en konsekvens måste bussdepån flyttas till Stockby.

Trots att beslutet är fattat i demokratisk ordning vill Centerpartiet sätta käppar i hjulet för dess genomförande. Detta är obegripligt och oansvarigt. Men genom att säga nej till förslaget om att färdigställa nya lokaler åt de hyresgäster som måste evakueras förhindrar man inte att bussdepån flyttar till Stockby. Man bara omöjliggör för de berörda företagen och organisationerna, däribland Lidingöloppet, att lösa sina lokalbehov. Är det verkligen Centerpartiets avsikt?

Det är svårt att se Centerpartiets agerande som något annat än ren och skär populism. Å ena sidan har man sagt ja till upprustningen av Lidingöbanan, som man vet att många Lidingöbor uppskattar. Å andra sidan är man inte beredd att ta de nödvändiga beslut som behövs för att upprustningen ska kunna genomföras i praktiken, för man är rädd att stöta sig med andra lokala opinioner.

Centerpartiet borde ta sitt ansvar och antingen medverka till att Lidingöbanan rustas upp och sammankopplas med Spårväg City, eller också erkänna för Lidingöborna att man även i denna fråga har ändrat uppfattning och inte längre vill ha kvar Lidingöbanan.

Paul Lindquist (M), ordf. kommun­styrelsen, Rune Nordström (FP), kommunalråd, Jessica Nyberg (KD), kommunalråd