(rubrik saknas)

Jag är en god pedagog på en förskola. Jag är trygg, snäll, glad, har ett gott bemötande, är nyfiken, delaktig.

Barnen får utforska, prova själv, LEKA, vara delaktiga i verksamheten, och på så sätt bli trygga, modiga, livslevande medborgare i Botkyrka – var rädd om det!

Jag har låg lön, få kollegor, alltid någon sjuk, ingen vikarie – kommer det någon har personen aldrig satt sin fot på en förskola förut (många är bra ändå). Men vad gör jag – jo jag ler utåt. Men inuti känner jag att det är fel mot barn, mig som arbetstagare och föräldrar. Vi måste sätta stopp – förskolan ska användas på rätt sätt och vara en tillgång! Sänk antalet barn i barngrupperna. Höj Lönen. Låt föräldrarna vara goda förebilder genom att lita på att de faktiskt kan ta hand om sina barn på SEMESTERN!