(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Slussens förfall är en medveten taktik” den 8 maj: Slussens betong har tjänat ut och grundläggningen sjunker obönhörligt. Slussen måste rivas och byggas upp från grunden igen. Varje år renoveras Slussen för 10-15 000 000 kronor, bara för att hålla fram till byggstart. Det är ungefär dubbelt så mycket som till stadens alla övriga broar tillsammans. 2007 utreddes och avslogs alternativet att bygga en kopia av Slussen, men med moderna krav. Sedan dess har staden jobbat med att skapa ett Slussen som är anpassad för vår tid och framtiden, med mindre plats för bilar och mer för människor, större närhet till vattnet, smidigare kollektivtrafiklösningar och med attraktiva mötesplatser som tillvaratar det unika läget mellan Gamla stan och Södermalm. De attitydundersökningar vi genomför är statistiskt säkra och utförs av välrenommerade undersökningsföretag. I mätningen i höstas frågade vi först om man känner till stadens förslag till ombyggnad av Slussen och sen – om man kände till det – vad de tycker om det. En majoritet var positiva till stadens förslag.

Varje torsdag klockan 12–19 är informationslokalen på Sjömanshemmet öppen. Där kan man bilda sig en egen uppfattning om hur stadens planer ser ut, titta på modeller och ställa frågor. Välkommen!

Slussen renoveras för 10–15 miljoner om året