(rubrik saknas)

Ett gott företagsklimat spelar roll. Det är en förutsättning för att behålla skattekraft och arbetstillfällen samt en grundbult för en kommun som ska leverera en god service till sina invånare.

Därför är det glädjande att Sollentuna hamnat på fjärde plats i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i landets kommuner.

En högprioriterad fråga för Stockholms handelskammare är statens eftersatta infrastrukturinvesteringar i huvudstadsregionen, vars brister slår igenom i rankningen.

I Stockholms län görs 19 procent av statens infrastrukturinvesteringar medan länet står för 22 procent av befolkningen, 31 procent av ekonomin och 50,3 procent av statens direkta skatter.

En ytterligare stor utmaning är bostadsbristen som växer i takt med regionens befolkningsökning, en utmaning som inte nämns i rakningen.

Nu gäller det att inte slå sig till ro utan fortsätta arbetet, inte minst med bostadsfrågan. Det är ett arbete som handelskammaren gärna bidrar till.

Tomas Rittsel, Stockholms ­Handelskammare, Folke ­Jackson, ordförande Handelskammaren Sollentuna/Kista