(rubrik saknas)

Hur ska man kunna ta Löfven på allvar?

Först gillade han den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år, och sedan ändrar han sig. Nu ska den tas bort.

Han vill satsa på offensiva åtgärder och säger att han ska återkomma. Men hur länge ska vi vänta på besked?

Jag tror inte att våra ungdomar vill vänta på svar om frågor om framtidens jobb.