(rubrik saknas)

Svar Beric-berics insändare ”Utbilda i storstadsvett” den 27 mars:

Den stad du beskriver är en stad där ingen pratar med varandra, ingen hjälps åt, där det inte finns plats för människor som inte är lika snabba och smidiga som du själv – alltså pensionärer, mammor med barn, och handikappade.

Denna ”utbildning” som du är ute efter, finns redan i Stockholm och den växer i skrämmande fart för varje dag. Vad sägs om att vända på problemet?

Lär Stockholmare att prata med varandra, fråga om hjälp, använda sällsynta ord som ursäkta och förlåt mig. Utbilda i att säga till om det är något du finner irriterande eller någon är i vägen.

Gå inte hem och skriv en insändare som spär på okunskap och okunnighet. Sådant folk klarar sig Stockholm utan.

Bravo