(rubrik saknas)

Av en slump hörde jag att man har långt framskridna planer att ta bort rondellen vid Djurgårdsbron. Är inte platsen K-märkt?

För mig är det en öppen plats som pendang till rondellen vid Karlaplan, den vackra parken och vattenkaskaden. En vacker allé leder ned för Narvavägen, där vyn öppnas över Djurgårdsbron, Djurgården, Blå porten och Nordiska museet.

Man har också planer att ha en spårvagnskorsning i stället och slakta delar av trädallén på Strandvägen.

Hur långt ska man gå i sin iver att genomföra en spårvagnslinje som redan är mycket omdiskuterad?

Det handlar inte om obebyggd mark, det handlar om Stockholms gamla stadsdel. Har man upplyst allmänheten om detta? Finns Skönhetsrådet kvar eller är det Förfulningskommittén som tagit över?

Det är hög tid att vi på gräsrotsnivån reagerar, innan det är för sent. Som med den gamla eken …

Varje gång jag passerar de fina almarna i Kungsträdgården tänker jag med tacksamhet på de medborgare som stred och vann över okunnigheten.