(rubrik saknas)

Vi är en konstintresserad grupp av pedagoger, som känner en växande oro över vår inspirationskälla, nämligen Tumba konsthall och verkstad.

Under flera års tid har konstpedagogerna gett oss ”vanliga” pedagoger kunskaper och inspiration, likaså lärt våra barn och ungdomar om konst och skapande.

Detta har uppskattats enormt av föräldrarna, barnen och av oss pedagoger.

Nyutexaminerade förskolelärare får inte lära sig något om skapande med barn under sin utbildning, återigen är konstpedagogerna ett stort pedagogiskt stöd i vårt arbete!

Vikten av konstupplevelserna och eget skapande är väl alla (inklusive forskarna) eniga om: utan skapandet försvinner fantasin och det själsliga i våra liv.

För oss står Konsthallen och skapande verkstan i Tumba för framtiden och nytänkande. Ta inte bort den från våra barn och ungdomar!

Pedagoger med framtidstro

från Botkyrka