(rubrik saknas)

Bygg i samklang med Dalarös kulturmiljö

Svar på insändare med rubriken Egoister vill stoppa Dalarös utveckling den 15 maj: Signaturen ”Verklig Dalarövän” bygger sitt resonemang på allvarliga missuppfattningar. Dalarös Vänner är inte emot att en exploatering sker av Lyngsåsa. Men graden av exploatering och utformningen av byggnaderna måste ske i samklang med kulturmiljön på Dalarö. Den som vill veta mer kan gå till www.dalarosvanner.se Det är ett misstag att tro att Lyngsåsa byggs för ”vanligt folk”. Det är bostadsrätter som skall byggas och marknadspriset för ett rimligt jämförbart objekt (Restaurangholmen, Saltsjöbaden) är 50 000 kronor per kvadratmeter. En trea på 100 kvadratmeter kan komma att kosta runt 5 miljoner kronor.

Det är ett misstag att tro att om BTH får bygga så mycket de vill kommer de att sälja till ett lägre pris än marknadspris. Däremot kommer deras vinst att öka kraftigt.

BTH vill bygga 5 800 kvadratmeter fördelat på cirka 50 bostadsrätter. Det är ett misstag att tro att den volymen måste accepteras och att det inte är ”ekonomiskt realistiskt” att bygga en mindre volym.