(rubrik saknas)

Att få fler att välja kollektiv trafik före bil sägs ofta vara ett viktigt mål i den kommunala planeringen. Men ändå handlar många insändare om de begränsade utrymmen som finns för uppställning av bilar. Det senaste exemplet på att ambitionen hos de styrande lätt stannar vid vackert tal kan hämtas från planeringen för den framtida bebyggelsen på Galoppfältet.

I dag parkerar här regelbundet över 200 bilar intill Roslagsbanans hållplats. Men enligt skisserna över hur Galoppfältet ska disponeras efter att travsporten lämnat området så kommer inte fler än 100 platser att finnas kvar. Fler än hälften av platserna kommer alltså att försvinna.

Motiven sägs vara att en framtida hållplats för Roslagståget planeras vid Arninge och att även den platsen kommer att erbjuda infartsparkering. Men det är knappast ett hållbart argument om man vill uppmuntra bilister att välja tåget. Inte minst den stora utbyggnaden på Galoppfältet och Täby Centrum kommer att öka behovet av P-platser och tanken var väl ändå att locka fler än i dag att ta tåget. Så tänk om, ni som ska planera vidare, och se till så att utrymmet för infartsparkering vid Galoppfältet inte blir mindre än idag!

Torsten L