(rubrik saknas)

Småföretag är per definition ett företag med färre än 50 anställda. 75 procent av alla företag har under 20 anställda. 50 procent av alla företag har under 10 anställda. I Sverige hade vi november 2011 cirka 1 120 700 företag inom den privata sektorn, 98 procent av dessa var småföretag.

Under de senaste två decennierna har nio av tio jobb skapats i de små företagen. Hur det går för företagen spelar därmed en viktig roll i hur det går för hela Sverige. Småföretagen har varit den svenska ekonomins draglok i 20 år. Sverige har ett av Europas lägsta nyföretagande och vi har Europas äldsta företagare.

Ungefär var fjärde företagare planerar att trappa ned de kommande fem åren. Om vi inte kan ersätta dessa får Sverige lägre tillväxt och färre jobb. I jämförelse med andra EU-länder är det få människor som säger att de vill starta företag, 32 procent av svenskarna jämfört med 45 procent i hela EU.

Varför är det så här? När man som egen företagare blir sjuk betalar man idag sin egen sjuklön. 37 procent av företagarna tar ej ut sjukdagar då de ej har råd att vara sjuka. När man har en anställd betalar man den anställdes sjuklön efter en karensdag. Dennes arbetsprestation måste ersättas antingen med en ersättare som företagaren får betala lön för eller att företagaren själv ersätter den anställdes arbetsuppgifter utan ersättning. Själv har egenföretagaren just nu sju karensdagar innan ersättning fås från försäkringskassan. Är företagaren anställd i sitt eget AB betalar han själv sin sjuklön under de första 14 dagarna. Många företagare har inte heller råd att anställa en vikarie som kan utföra den frånvarande anställdes arbetsuppgifter. Detta gör att man som företagare måste ha en buffert att ta av vid sjukdom. Företagaren har inte betald semester och inte heller tjänstepension. Utöver lön betalar man egenavgifter och arbetsgivaravgifter .