(rubrik saknas)

Så kom då våren till Tullinge. Snön är borta och därmed skulle man tro att risken för att halka var borta. Det halkbekämpande gruset ligger nämligen kvar på cykelbanor och trottoarer och dagligen ser jag cyklister och fotgängare som står på öronen.

I Tullinge C är det rent men i övrigt bedrövligt. Logiskt vore att skapa prioritet i sopningen enligt följande:

1. Gång- och cykelstråk

2. Gångstråk kopplat till busshållplatser.

3. Gång- och cykelbana vid skolor.

Just denna prioritet tillämpas i Nacka kommun och där är redan allt grus borta enligt just den prioriteringen. Se därför till att åtgärda halkan på gång- och cykelbanor så snart som möjligt. Sopa!

Anders