(rubrik saknas)

Jag jobbar på en förskola i Segeltorp. Vi med flera förskolor i området har under vintern och våren varit tvungna att ta in massor av barn på grund av den stora inflyttningen av barnfamiljer.

Föräldrarna är oroliga för att det är så många barn på avdelningen och vi pedagoger kan inte arbeta med pedagogik enligt läroplanen utan hinner bara med att se till att omsorgen om barnen fungerar.

Nu har jag till min stora fasa sett att det byggs stora femvåningshus utmed Smista allé, vilket naturligtvis kommer att dra till sig ännu fler barnfamiljer till Segeltorp, och att det därmed kommer att behövas flera förskoleplatser. Var ska alla dessa barn få plats? Det byggs ju inga nya förskolor!

Vi kan inte tränga in fler barn på de förskolor som redan finns, de är redan överfulla. Det kommer inte att vara tillräckligt många barn som flyttar över till skolan i höst som det behövs platser i förskolan, det är jag övertygad om.

Ska barngrupperna bara bli större och större för varje år? Hur blir det då med kvaliteten i förskolan? Hur har politikerna i Huddinge planerat för den stora inflyttningen och pågående generationsskiftet i Segeltorp? När ska det byggas minst en ny förskola?

Det är redan fullt på Segeltorps förskolor